Sign in
View: Mobile | Desktop
 
FOLLOW US:  Facebook  Twitter  LinkedIn  RSS
Men Women
China Internationally
Authors:
Join Us!!! We are looking for someone to help us cover Chinese basketball. Please send us an e-mail.


Chinese CBA Games / Schedule (2018-2019)

  Regular Season- Round 1  
Oct. 21, 2018Beijing Dragons - Zhejiang Ch.107-110
Oct. 21, 2018Guangzhou LL - Shenzhen L.107-123
Oct. 21, 2018Qingdao E. - Nanjing TX MK118-91
Oct. 21, 2018Guangsha L. - Fujian S.119-105
Oct. 21, 2018Shanghai S. - Bayi R.87-83
Oct. 21, 2018Guangdong ST - Beijing Ducks87-84
Oct. 21, 2018Tianjin GL - Jilin NE T.89-108
Oct. 21, 2018Sichuan BW - Shanxi Z.91-97
Oct. 21, 2018Shandong GS - Liaoning FL92-113
Oct. 21, 2018Jiangsu D. - Xinjiang FT93-101
  Regular Season- Round 2  
Oct. 23, 2018Shanghai S. - Guangsha L.92-108
Oct. 24, 2018Bayi R. - Fujian S.81-120
Oct. 23, 2018Shandong GS - Jilin NE T.119-116
Oct. 23, 2018Guangdong ST - Beijing Dragons131-109
Oct. 23, 2018Beijing Ducks - Shenzhen L.111-100
Oct. 24, 2018Zhejiang Ch. - Sichuan BW112-119
Oct. 23, 2018Guangzhou LL - Tianjin GL114-103
Oct. 23, 2018Qingdao E. - Jiangsu D.101-103
Oct. 24, 2018Nanjing TX MK - Xinjiang FT95-116
Oct. 23, 2018Liaoning FL - Shanxi Z.97-93
  Regular Season- Round 3  
Oct. 25, 2018Beijing Ducks - Tianjin GL98-77
Oct. 26, 2018Xinjiang FT - Zhejiang Ch.101-97
Oct. 25, 2018Guangzhou LL - Qingdao E.105-88
Oct. 26, 2018Shandong GS - Bayi R.105-90
Oct. 26, 2018Jiangsu D. - Fujian S.118-108
Oct. 26, 2018Guangsha L. - Nanjing TX MK116-95
Oct. 25, 2018Shenzhen L. - Beijing Dragons137-136
Oct. 26, 2018Guangdong ST - Sichuan BW138-111
Oct. 25, 2018Liaoning FL - Shanghai S.91-104
Oct. 25, 2018Jilin NE T. - Shanxi Z.89-87
  Regular Season- Round 4  
Oct. 27, 2018Shanxi Z. - Tianjin GL92-98
Oct. 28, 2018Jiangsu D. - Guangsha L.85-110
Oct. 27, 2018Shenzhen L. - Qingdao E.103-92
Oct. 27, 2018Jilin NE T. - Shanghai S.102-109
Oct. 28, 2018Fujian S. - Nanjing TX MK113-97
Oct. 28, 2018Bayi R. - Beijing Dragons115-110
Oct. 28, 2018Zhejiang Ch. - Shandong GS112-114
Oct. 28, 2018Beijing Ducks - Liaoning FL98-104
Oct. 28, 2018Sichuan BW - Guangzhou LL95-110
Oct. 28, 2018Xinjiang FT - Guangdong ST95-112
  Regular Season- Round 5  
Oct. 31, 2018Guangsha L. - Beijing Ducks95-88
Oct. 30, 2018Tianjin GL - Nanjing TX MK109-121
Oct. 31, 2018Xinjiang FT - Guangzhou LL101-106
Oct. 30, 2018Jilin NE T. - Zhejiang Ch.103-116
Oct. 31, 2018Jiangsu D. - Shanghai S.103-117
Oct. 30, 2018Fujian S. - Bayi R.103-81
Oct. 30, 2018Shanxi Z. - Qingdao E.120-109
Oct. 30, 2018Guangdong ST - Shandong GS120-96
Oct. 30, 2018Sichuan BW - Shenzhen L.121-115
Oct. 30, 2018Beijing Dragons - Liaoning FL122-139
  Regular Season- Round 6  
Nov. 2, 2018Shanghai S. - Beijing Ducks118-113
Nov. 1, 2018Beijing Dragons - Jilin NE T.136-121
Nov. 1, 2018Shandong GS - Fujian S.92-108
Nov. 1, 2018Qingdao E. - Bayi R.106-110
Nov. 1, 2018Liaoning FL - Zhejiang Ch.102-119
Nov. 2, 2018Nanjing TX MK - Guangzhou LL109-123
Nov. 2, 2018Guangdong ST - Jiangsu D.111-105
Nov. 2, 2018Xinjiang FT - Shenzhen L.115-111
Nov. 2, 2018Guangsha L. - Shanxi Z.93-89
Nov. 1, 2018Tianjin GL - Sichuan BW99-102
  Regular Season- Round 7  
Nov. 4, 2018Beijing Dragons - Guangsha L.94-132
Nov. 4, 2018Shanghai S. - Shanxi Z.101-88
Nov. 4, 2018Nanjing TX MK - Beijing Ducks102-114
Nov. 4, 2018Guangzhou LL - Jiangsu D.102-112
Nov. 3, 2018Shandong GS - Sichuan BW103-97
Nov. 3, 2018Qingdao E. - Tianjin GL93-101
Nov. 3, 2018Liaoning FL - Bayi R.90-59
Nov. 4, 2018Shenzhen L. - Jilin NE T.122-112
Nov. 3, 2018Zhejiang Ch. - Fujian S.122-114
Nov. 4, 2018Xinjiang FT - Guangdong ST127-129
  Regular Season- Round 8  
Nov. 6, 2018Fujian S. - Guangdong ST129-142
Nov. 6, 2018Shenzhen L. - Nanjing TX MK125-100
Nov. 7, 2018Qingdao E. - Liaoning FL117-136
Nov. 6, 2018Guangzhou LL - Beijing Dragons131-132
Nov. 7, 2018Bayi R. - Guangsha L.85-113
Nov. 6, 2018Sichuan BW - Jilin NE T.102-112
Nov. 6, 2018Zhejiang Ch. - Shanxi Z.116-117
Nov. 6, 2018Beijing Ducks - Shanghai S.112-93
Nov. 6, 2018Shandong GS - Xinjiang FT111-118
Nov. 6, 2018Jiangsu D. - Tianjin GL109-103
  Regular Season- Round 9  
Nov. 8, 2018Tianjin GL - Shanghai S.110-123
Nov. 9, 2018Sichuan BW - Xinjiang FT109-118
Nov. 9, 2018Bayi R. - Beijing Dragons113-102
Nov. 9, 2018Jilin NE T. - Liaoning FL106-100
Nov. 8, 2018Fujian S. - Shenzhen L.107-121
Nov. 8, 2018Jiangsu D. - Shandong GS82-100
Nov. 9, 2018Zhejiang Ch. - Qingdao E.118-122
Nov. 8, 2018Guangdong ST - Guangzhou LL125-110
Nov. 9, 2018Beijing Ducks - Guangsha L.95-91
Nov. 8, 2018Shanxi Z. - Nanjing TX MK97-98
  Regular Season- Round 10  
Nov. 10, 2018Tianjin GL - Shenzhen L.130-152
Nov. 10, 2018Fujian S. - Guangzhou LL117-104
Nov. 11, 2018Shanghai S. - Beijing Dragons136-137
Nov. 10, 2018Nanjing TX MK - Shandong GS93-116
Nov. 11, 2018Shanxi Z. - Jiangsu D.106-103
Nov. 11, 2018Guangdong ST - Bayi R.104-96
Nov. 11, 2018Guangsha L. - Qingdao E.115-109
Nov. 11, 2018Jilin NE T. - Xinjiang FT115-117
Nov. 11, 2018Liaoning FL - Sichuan BW111-100
Nov. 11, 2018Zhejiang Ch. - Beijing Ducks109-114
  Regular Season- Round 11  
Nov. 13, 2018Guangzhou LL - Bayi R.105-92
Nov. 13, 2018Beijing Dragons - Fujian S.131-140
Nov. 13, 2018Nanjing TX MK - Beijing Ducks73-89
Nov. 13, 2018Shenzhen L. - Jiangsu D.118-102
Nov. 13, 2018Liaoning FL - Xinjiang FT119-124
Nov. 13, 2018Shanghai S. - Shandong GS96-99
  Regular Season- Round 12  
Nov. 14, 2018Qingdao E. - Sichuan BW98-91
Nov. 14, 2018Shanxi Z. - Zhejiang Ch.120-123
Nov. 15, 2018Bayi R. - Beijing Ducks80-91
Nov. 14, 2018Tianjin GL - Guangdong ST103-118
Nov. 15, 2018Beijing Dragons - Jiangsu D.100-114
Nov. 15, 2018Nanjing TX MK - Jilin NE T.110-124
Nov. 15, 2018Shandong GS - Fujian S.113-105
  Regular Season- Round 13  
Nov. 16, 2018Guangzhou LL - Liaoning FL108-120
Nov. 16, 2018Xinjiang FT - Zhejiang Ch.108-125
Nov. 16, 2018Sichuan BW - Shanghai S.101-113
Nov. 17, 2018Jiangsu D. - Beijing Ducks83-99
Nov. 17, 2018Bayi R. - Nanjing TX MK88-110
Nov. 16, 2018Shenzhen L. - Shanxi Z.130-118
Nov. 16, 2018Guangsha L. - Tianjin GL126-106
Nov. 16, 2018Qingdao E. - Guangdong ST99-120
  Regular Season- Round 14  
Nov. 18, 2018Sichuan BW - Guangsha L.99-120
Nov. 18, 2018Guangdong ST - Shanxi Z.94-77
Nov. 18, 2018Xinjiang FT - Shanghai S.95-105
Nov. 18, 2018Zhejiang Ch. - Tianjin GL117-111
Nov. 18, 2018Fujian S. - Liaoning FL116-134
Nov. 18, 2018Shandong GS - Guangzhou LL80-94
Nov. 18, 2018Beijing Dragons - Qingdao E.132-140
Nov. 18, 2018Jilin NE T. - Shenzhen L.105-104
  Regular Season- Round 15  
Nov. 20, 2018Xinjiang FT - Guangsha L.106-103
Nov. 20, 2018Jiangsu D. - Beijing Dragons100-95
Nov. 20, 2018Tianjin GL - Shanghai S.115-118
Nov. 20, 2018Zhejiang Ch. - Nanjing TX MK116-118
Nov. 20, 2018Fujian S. - Shanxi Z.131-118
Nov. 20, 2018Guangdong ST - Sichuan BW121-104
Nov. 20, 2018Liaoning FL - Shenzhen L.99-96
  Regular Season- Round 16  
Nov. 21, 2018Shandong GS - Bayi R.97-86
Nov. 23, 2018Guangsha L. - Tianjin GL125-103
Nov. 21, 2018Guangzhou LL - Jilin NE T.129-109
Nov. 23, 2018Shenzhen L. - Shandong GS116-91
Nov. 23, 2018Liaoning FL - Guangzhou LL117-101
Nov. 22, 2018Nanjing TX MK - Beijing Dragons117-110
Nov. 23, 2018Sichuan BW - Beijing Ducks73-87
Nov. 21, 2018Qingdao E. - Beijing Ducks92-107
Nov. 22, 2018Shanxi Z. - Guangdong ST115-137
Nov. 22, 2018Zhejiang Ch. - Jiangsu D.113-96
Nov. 23, 2018Xinjiang FT - Bayi R.111-96
Nov. 23, 2018Jilin NE T. - Fujian S.101-104
Nov. 23, 2018Qingdao E. - Shanghai S.107-114
  Regular Season- Round 17  
Dec. 6, 2018Shandong GS - Beijing Dragons104-107
Dec. 6, 2018Shanghai S. - Guangdong ST101-138
Dec. 6, 2018Jiangsu D. - Sichuan BW112-107
Dec. 6, 2018Tianjin GL - Fujian S.109-114
Dec. 6, 2018Jilin NE T. - Qingdao E.110-117
Dec. 6, 2018Shenzhen L. - Bayi R.114-97
Dec. 7, 2018Shanxi Z. - Xinjiang FT80-107
Dec. 7, 2018Guangzhou LL - Beijing Ducks98-112
Dec. 7, 2018Nanjing TX MK - Liaoning FL99-134
Dec. 6, 2018Zhejiang Ch. - Guangsha L.99-104
  Regular Season- Round 18  
Dec. 9, 2018Shanxi Z. - Guangzhou LL99-111
Dec. 9, 2018Beijing Dragons - Beijing Ducks94-100
Dec. 9, 2018Jiangsu D. - Liaoning FL84-104
Dec. 9, 2018Nanjing TX MK - Sichuan BW88-83
Dec. 8, 2018Bayi R. - Jilin NE T.92-113
Dec. 9, 2018Shandong GS - Tianjin GL113-105
Dec. 9, 2018Fujian S. - Xinjiang FT115-122
Dec. 8, 2018Qingdao E. - Shenzhen L.101-111
Dec. 8, 2018Guangsha L. - Shanghai S.102-99
Dec. 8, 2018Guangdong ST - Zhejiang Ch.107-103
  Regular Season- Round 19  
Dec. 11, 2018Jilin NE T. - Jiangsu D.  
Dec. 11, 2018Nanjing TX MK - Guangdong ST  
Dec. 11, 2018Qingdao E. - Guangzhou LL  
Dec. 11, 2018Shanghai S. - Zhejiang Ch.  
Dec. 11, 2018Shenzhen L. - Liaoning FL  
Dec. 11, 2018Sichuan BW - Fujian S.  
Dec. 11, 2018Guangsha L. - Shandong GS  
Dec. 12, 2018Beijing Ducks - Xinjiang FT  
Dec. 12, 2018Shanxi Z. - Bayi R.  
Dec. 12, 2018Tianjin GL - Beijing Dragons  
  Regular Season- Round 20  
Dec. 13, 2018Guangdong ST - Jilin NE T.  
Dec. 13, 2018Jiangsu D. - Shandong GS  
Dec. 13, 2018Qingdao E. - Fujian S.  
Dec. 13, 2018Shanghai S. - Nanjing TX MK  
Dec. 13, 2018Guangsha L. - Liaoning FL  
Dec. 14, 2018Bayi R. - Zhejiang Ch.  
Dec. 14, 2018Beijing Dragons - Xinjiang FT  
Dec. 14, 2018Guangzhou LL - Shenzhen L.  
Dec. 14, 2018Sichuan BW - Shanxi Z.  
Dec. 14, 2018Tianjin GL - Beijing Ducks  
  Regular Season- Round 21  
Dec. 15, 2018Guangdong ST - Guangsha L.  
Dec. 15, 2018Jiangsu D. - Nanjing TX MK  
Dec. 15, 2018Liaoning FL - Jilin NE T.  
Dec. 15, 2018Shandong GS - Qingdao E.  
Dec. 16, 2018Bayi R. - Tianjin GL  
Dec. 16, 2018Fujian S. - Beijing Ducks  
Dec. 16, 2018Guangzhou LL - Shanghai S.  
Dec. 16, 2018Sichuan BW - Beijing Dragons  
Dec. 16, 2018Xinjiang FT - Shanxi Z.  
Dec. 16, 2018Zhejiang Ch. - Shenzhen L.  
  Regular Season- Round 22  
Dec. 18, 2018Bayi R. - Jiangsu D.  
Dec. 18, 2018Beijing Ducks - Jilin NE T.  
Dec. 18, 2018Fujian S. - Beijing Dragons  
Dec. 18, 2018Nanjing TX MK - Tianjin GL  
Dec. 18, 2018Shandong GS - Shanxi Z.  
Dec. 18, 2018Shenzhen L. - Shanghai S.  
Dec. 18, 2018Xinjiang FT - Sichuan BW  
Dec. 19, 2018Guangzhou LL - Guangsha L.  
Dec. 19, 2018Liaoning FL - Qingdao E.  
Dec. 19, 2018Zhejiang Ch. - Guangdong ST  
  Regular Season- Round 23  
Dec. 20, 2018Beijing Ducks - Shandong GS  
Dec. 20, 2018Fujian S. - Jiangsu D.  
Dec. 20, 2018Nanjing TX MK - Shanghai S.  
Dec. 20, 2018Shanxi Z. - Beijing Dragons  
Dec. 20, 2018Sichuan BW - Bayi R.  
Dec. 21, 2018Jilin NE T. - Qingdao E.  
Dec. 21, 2018Liaoning FL - Guangdong ST  
Dec. 21, 2018Shenzhen L. - Guangsha L.  
Dec. 21, 2018Xinjiang FT - Tianjin GL  
Dec. 21, 2018Zhejiang Ch. - Guangzhou LL  
  Regular Season- Round 24  
Dec. 22, 2018Beijing Dragons - Shandong GS  
Dec. 22, 2018Fujian S. - Shanghai S.  
Dec. 22, 2018Jiangsu D. - Bayi R.  
Dec. 22, 2018Shanxi Z. - Beijing Ducks  
Dec. 23, 2018Guangdong ST - Shenzhen L.  
Dec. 23, 2018Jilin NE T. - Guangzhou LL  
Dec. 23, 2018Qingdao E. - Xinjiang FT  
Dec. 23, 2018Sichuan BW - Zhejiang Ch.  
Dec. 23, 2018Tianjin GL - Liaoning FL  
Dec. 23, 2018Guangsha L. - Nanjing TX MK  
  Regular Season- Round 25  
Dec. 25, 2018Beijing Dragons - Zhejiang Ch.  
Dec. 25, 2018Guangdong ST - Beijing Ducks  
Dec. 25, 2018Guangzhou LL - Shenzhen L.  
Dec. 25, 2018Jiangsu D. - Xinjiang FT  
Dec. 25, 2018Qingdao E. - Nanjing TX MK  
Dec. 25, 2018Shandong GS - Liaoning FL  
Dec. 25, 2018Shanghai S. - Bayi R.  
Dec. 25, 2018Tianjin GL - Jilin NE T.  
Dec. 25, 2018Guangsha L. - Fujian S.  
  Regular Season- Round 26  
Dec. 26, 2018Sichuan BW - Shanxi Z.  
Dec. 27, 2018Bayi R. - Fujian S.  
Dec. 27, 2018Guangdong ST - Beijing Dragons  
Dec. 27, 2018Guangzhou LL - Tianjin GL  
Dec. 27, 2018Nanjing TX MK - Xinjiang FT  
Dec. 27, 2018Qingdao E. - Jiangsu D.  
Dec. 27, 2018Shandong GS - Jilin NE T.  
Dec. 27, 2018Shanghai S. - Guangsha L.  
  Regular Season- Round 27  
Dec. 28, 2018Beijing Ducks - Shenzhen L.  
Dec. 28, 2018Liaoning FL - Shanxi Z.  
Dec. 28, 2018Zhejiang Ch. - Sichuan BW  
Dec. 29, 2018Bayi R. - Shandong GS  
Dec. 29, 2018Fujian S. - Jiangsu D.  
Dec. 29, 2018Guangzhou LL - Qingdao E.  
Dec. 29, 2018Nanjing TX MK - Guangsha L.  
Dec. 30, 2018Beijing Ducks - Tianjin GL  
Dec. 30, 2018Jilin NE T. - Shanxi Z.  
Dec. 30, 2018Liaoning FL - Shanghai S.  
Dec. 30, 2018Shenzhen L. - Beijing Dragons  
Dec. 30, 2018Sichuan BW - Guangdong ST  
Dec. 30, 2018Zhejiang Ch. - Xinjiang FT  
  Regular Season- Round 28  
Jan. 1, 2019Beijing Ducks - Liaoning FL  
Jan. 1, 2019Fujian S. - Nanjing TX MK  
Jan. 1, 2019Jiangsu D. - Guangsha L.  
Jan. 1, 2019Shanxi Z. - Tianjin GL  
Jan. 1, 2019Shenzhen L. - Qingdao E.  
Jan. 1, 2019Sichuan BW - Guangzhou LL  
Jan. 1, 2019Xinjiang FT - Guangdong ST  
Jan. 2, 2019Bayi R. - Beijing Dragons  
Jan. 2, 2019Jilin NE T. - Shanghai S.  
Jan. 2, 2019Zhejiang Ch. - Shandong GS  
  Regular Season- Round 29  
Jan. 3, 2019Shanxi Z. - Qingdao E.  
Jan. 3, 2019Sichuan BW - Shenzhen L.  
Jan. 3, 2019Tianjin GL - Nanjing TX MK  
Jan. 3, 2019Xinjiang FT - Guangzhou LL  
Jan. 3, 2019Guangsha L. - Beijing Ducks  
Jan. 4, 2019Beijing Dragons - Liaoning FL  
Jan. 4, 2019Fujian S. - Bayi R.  
Jan. 4, 2019Guangdong ST - Shandong GS  
Jan. 4, 2019Jiangsu D. - Shanghai S.  
Jan. 4, 2019Jilin NE T. - Zhejiang Ch.  
  Regular Season- Round 30  
Jan. 5, 2019Tianjin GL - Sichuan BW  
Jan. 5, 2019Xinjiang FT - Shenzhen L.  
Jan. 5, 2019Guangsha L. - Shanxi Z.  
Jan. 6, 2019Beijing Dragons - Jilin NE T.  
Jan. 6, 2019Guangdong ST - Jiangsu D.  
Jan. 6, 2019Liaoning FL - Zhejiang Ch.  
Jan. 6, 2019Nanjing TX MK - Guangzhou LL  
Jan. 6, 2019Qingdao E. - Bayi R.  
Jan. 6, 2019Shandong GS - Fujian S.  
Jan. 6, 2019Shanghai S. - Beijing Ducks  
  Regular Season- Round 31  
Jan. 8, 2019Beijing Dragons - Guangsha L.  
Jan. 8, 2019Liaoning FL - Bayi R.  
Jan. 8, 2019Qingdao E. - Tianjin GL  
Jan. 9, 2019Guangzhou LL - Jiangsu D.  
Jan. 9, 2019Shandong GS - Sichuan BW  
Jan. 9, 2019Xinjiang FT - Guangdong ST  
Jan. 9, 2019Zhejiang Ch. - Fujian S.  
Jan. 10, 2019Nanjing TX MK - Beijing Ducks  
Jan. 10, 2019Shanghai S. - Shanxi Z.  
Jan. 10, 2019Shenzhen L. - Jilin NE T.  
  Regular Season- Round 32  
Jan. 15, 2019Fujian S. - Guangdong ST  
Jan. 15, 2019Jiangsu D. - Tianjin GL  
Jan. 15, 2019Qingdao E. - Liaoning FL  
Jan. 15, 2019Shandong GS - Xinjiang FT  
Jan. 15, 2019Shenzhen L. - Nanjing TX MK  
Jan. 15, 2019Sichuan BW - Jilin NE T.  
Jan. 15, 2019Zhejiang Ch. - Shanxi Z.  
Jan. 16, 2019Bayi R. - Guangsha L.  
Jan. 16, 2019Beijing Ducks - Shanghai S.  
Jan. 16, 2019Guangzhou LL - Beijing Dragons  
  Regular Season- Round 33  
Jan. 17, 2019Jiangsu D. - Shandong GS  
Jan. 17, 2019Jilin NE T. - Liaoning FL  
Jan. 17, 2019Shanxi Z. - Nanjing TX MK  
Jan. 17, 2019Sichuan BW - Xinjiang FT  
Jan. 18, 2019Bayi R. - Beijing Dragons  
Jan. 18, 2019Beijing Ducks - Guangsha L.  
Jan. 18, 2019Fujian S. - Shenzhen L.  
Jan. 18, 2019Guangdong ST - Guangzhou LL  
Jan. 18, 2019Tianjin GL - Shanghai S.  
Jan. 18, 2019Zhejiang Ch. - Qingdao E.  
  Regular Season- Round 34  
Jan. 19, 2019Liaoning FL - Sichuan BW  
Jan. 19, 2019Nanjing TX MK - Shandong GS  
Jan. 20, 2019Fujian S. - Guangzhou LL  
Jan. 20, 2019Guangdong ST - Bayi R.  
Jan. 20, 2019Jilin NE T. - Xinjiang FT  
Jan. 20, 2019Shanghai S. - Beijing Dragons  
Jan. 20, 2019Shanxi Z. - Jiangsu D.  
Jan. 20, 2019Tianjin GL - Shenzhen L.  
Jan. 20, 2019Zhejiang Ch. - Beijing Ducks  
Jan. 20, 2019Guangsha L. - Qingdao E.  
  Regular Season- Round 35  
Jan. 22, 2019Liaoning FL - Xinjiang FT  
Jan. 22, 2019Qingdao E. - Sichuan BW  
Jan. 22, 2019Shanghai S. - Shandong GS  
Jan. 22, 2019Shanxi Z. - Zhejiang Ch.  
Jan. 22, 2019Shenzhen L. - Jiangsu D.  
Jan. 22, 2019Tianjin GL - Guangdong ST  
Jan. 22, 2019Guangsha L. - Jilin NE T.  
Jan. 23, 2019Beijing Dragons - Fujian S.  
Jan. 23, 2019Guangzhou LL - Bayi R.  
Jan. 23, 2019Nanjing TX MK - Beijing Ducks  
  Regular Season- Round 36  
Jan. 24, 2019Qingdao E. - Guangdong ST  
Jan. 24, 2019Shenzhen L. - Shanxi Z.  
Jan. 24, 2019Sichuan BW - Shanghai S.  
Jan. 24, 2019Xinjiang FT - Zhejiang Ch.  
Jan. 24, 2019Guangsha L. - Tianjin GL  
Jan. 25, 2019Bayi R. - Beijing Ducks  
Jan. 25, 2019Beijing Dragons - Jiangsu D.  
Jan. 25, 2019Guangzhou LL - Liaoning FL  
Jan. 25, 2019Nanjing TX MK - Jilin NE T.  
Jan. 25, 2019Shandong GS - Fujian S.  
  Regular Season- Round 37  
Jan. 26, 2019Guangdong ST - Shanxi Z.  
Jan. 26, 2019Sichuan BW - Guangsha L.  
Jan. 26, 2019Xinjiang FT - Shanghai S.  
Jan. 27, 2019Bayi R. - Nanjing TX MK  
Jan. 27, 2019Beijing Dragons - Qingdao E.  
Jan. 27, 2019Fujian S. - Liaoning FL  
Jan. 27, 2019Jiangsu D. - Beijing Ducks  
Jan. 27, 2019Jilin NE T. - Shenzhen L.  
Jan. 27, 2019Shandong GS - Guangzhou LL  
Jan. 27, 2019Zhejiang Ch. - Tianjin GL  
  Regular Season- Round 38  
Jan. 29, 2019Bayi R. - Shandong GS  
Jan. 29, 2019Beijing Ducks - Qingdao E.  
Jan. 29, 2019Fujian S. - Shanxi Z.  
Jan. 29, 2019Guangdong ST - Sichuan BW  
Jan. 29, 2019Liaoning FL - Shenzhen L.  
Jan. 29, 2019Tianjin GL - Shanghai S.  
Jan. 29, 2019Xinjiang FT - Guangsha L.  
Jan. 30, 2019Jiangsu D. - Beijing Dragons  
Jan. 30, 2019Jilin NE T. - Guangzhou LL  
Jan. 30, 2019Zhejiang Ch. - Nanjing TX MK  
  Regular Season- Round 39  
Jan. 31, 2019Beijing Ducks - Sichuan BW  
Jan. 31, 2019Tianjin GL - Guangsha L.  
Jan. 31, 2019Xinjiang FT - Bayi R.  
Feb. 1, 2019Jilin NE T. - Fujian S.  
Feb. 1, 2019Liaoning FL - Guangzhou LL  
Feb. 1, 2019Nanjing TX MK - Beijing Dragons  
Feb. 1, 2019Shandong GS - Shenzhen L.  
Feb. 1, 2019Shanghai S. - Qingdao E.  
Feb. 1, 2019Shanxi Z. - Guangdong ST  
Feb. 1, 2019Zhejiang Ch. - Jiangsu D.  
  Regular Season- Round 40  
Feb. 12, 2019Beijing Dragons - Shandong GS  
Feb. 12, 2019Guangzhou LL - Beijing Ducks  
Feb. 12, 2019Nanjing TX MK - Liaoning FL  
Feb. 12, 2019Shanghai S. - Guangdong ST  
Feb. 12, 2019Shanxi Z. - Xinjiang FT  
Feb. 12, 2019Sichuan BW - Jiangsu D.  
Feb. 12, 2019Guangsha L. - Zhejiang Ch.  
Feb. 13, 2019Qingdao E. - Jilin NE T.  
Feb. 13, 2019Shenzhen L. - Bayi R.  
Feb. 13, 2019Tianjin GL - Fujian S.  
  Regular Season- Round 41  
Feb. 14, 2019Beijing Dragons - Beijing Ducks  
Feb. 14, 2019Guangzhou LL - Shanxi Z.  
Feb. 14, 2019Jiangsu D. - Liaoning FL  
Feb. 15, 2019Bayi R. - Jilin NE T.  
Feb. 15, 2019Fujian S. - Xinjiang FT  
Feb. 15, 2019Guangdong ST - Zhejiang Ch.  
Feb. 15, 2019Qingdao E. - Shenzhen L.  
Feb. 15, 2019Shandong GS - Tianjin GL  
Feb. 15, 2019Sichuan BW - Nanjing TX MK  
Feb. 15, 2019Guangsha L. - Shanghai S.  
  Regular Season- Round 42  
Feb. 28, 2019Bayi R. - Shanxi Z.  
Feb. 28, 2019Beijing Dragons - Tianjin GL  
Feb. 28, 2019Fujian S. - Sichuan BW  
Feb. 28, 2019Guangdong ST - Nanjing TX MK  
Feb. 28, 2019Liaoning FL - Shenzhen L.  
Feb. 28, 2019Shandong GS - Guangsha L.  
Feb. 28, 2019Xinjiang FT - Beijing Ducks  
Mar. 1, 2019Guangzhou LL - Qingdao E.  
Mar. 1, 2019Jiangsu D. - Jilin NE T.  
Mar. 1, 2019Zhejiang Ch. - Shanghai S.  
  Regular Season- Round 43  
Mar. 2, 2019Liaoning FL - Guangsha L.  
Mar. 2, 2019Shanxi Z. - Sichuan BW  
Mar. 2, 2019Xinjiang FT - Beijing Dragons  
Mar. 3, 2019Beijing Ducks - Tianjin GL  
Mar. 3, 2019Fujian S. - Qingdao E.  
Mar. 3, 2019Jilin NE T. - Guangdong ST  
Mar. 3, 2019Nanjing TX MK - Shanghai S.  
Mar. 3, 2019Shandong GS - Jiangsu D.  
Mar. 3, 2019Shenzhen L. - Guangzhou LL  
Mar. 3, 2019Zhejiang Ch. - Bayi R.  
  Regular Season- Round 44  
Mar. 5, 2019Beijing Ducks - Fujian S.  
Mar. 5, 2019Jilin NE T. - Liaoning FL  
Mar. 5, 2019Qingdao E. - Shandong GS  
Mar. 5, 2019Shanghai S. - Guangzhou LL  
Mar. 5, 2019Shanxi Z. - Xinjiang FT  
Mar. 5, 2019Shenzhen L. - Zhejiang Ch.  
Mar. 5, 2019Guangsha L. - Guangdong ST  
Mar. 6, 2019Beijing Dragons - Sichuan BW  
Mar. 6, 2019Nanjing TX MK - Jiangsu D.  
Mar. 6, 2019Tianjin GL - Bayi R.  
  Regular Season- Round 45  
Mar. 7, 2019Guangdong ST - Zhejiang Ch.  
Mar. 7, 2019Jilin NE T. - Beijing Ducks  
Mar. 7, 2019Qingdao E. - Liaoning FL  
Mar. 7, 2019Shanghai S. - Shenzhen L.  
Mar. 7, 2019Shanxi Z. - Shandong GS  
Mar. 7, 2019Guangsha L. - Guangzhou LL  
Mar. 8, 2019Beijing Dragons - Fujian S.  
Mar. 8, 2019Jiangsu D. - Bayi R.  
Mar. 8, 2019Sichuan BW - Xinjiang FT  
Mar. 8, 2019Tianjin GL - Nanjing TX MK  
  Regular Season- Round 46  
Mar. 9, 2019Qingdao E. - Jilin NE T.  
Mar. 9, 2019Shandong GS - Beijing Ducks  
Mar. 9, 2019Guangsha L. - Shenzhen L.  
Mar. 10, 2019Bayi R. - Sichuan BW  
Mar. 10, 2019Beijing Dragons - Shanxi Z.  
Mar. 10, 2019Guangdong ST - Liaoning FL  
Mar. 10, 2019Guangzhou LL - Zhejiang Ch.  
Mar. 10, 2019Jiangsu D. - Fujian S.  
Mar. 10, 2019Shanghai S. - Nanjing TX MK  
Mar. 10, 2019Tianjin GL - Xinjiang FT  
  Regular Season- Round 47  
Mar. 13, 2019Bayi R. - Jiangsu D.  
Mar. 13, 2019Beijing Ducks - Shanxi Z.  
Mar. 13, 2019Guangzhou LL - Jilin NE T.  
Mar. 13, 2019Liaoning FL - Tianjin GL  
Mar. 13, 2019Nanjing TX MK - Guangsha L.  
Mar. 13, 2019Shandong GS - Beijing Dragons  
Mar. 13, 2019Shanghai S. - Fujian S.  
Mar. 13, 2019Shenzhen L. - Guangdong ST  
Mar. 13, 2019Xinjiang FT - Qingdao E.  
Mar. 13, 2019Zhejiang Ch. - Sichuan BW  

Loading...
Site Map:
Asia-basket.com Member Services: Other Basketball Sites:
Copyright (c) 1998-2018 Sports I.T. Solutions Disclaimer

WARNING:
Do not copy, redistribute, publish or otherwise exploit information that you download from the site !
Do not encumber, license, modify, publish, sell, transfer or transmit, or in any way exploit, any of the content of the site, nor will you attempt to do so.